Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với Pin lithium thứ cấp

Ngày đăng: 17:03 12-07-2019 | 33709 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc được quy định trong Danh mục tại phụ lục.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu an toàn, phương pháp thử và yêu cầu về quản lý đối với Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc sử dung trong các thiết bị được quy định trong Danh mục tại phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với Pin lithium thứ cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: Danh mục Pin lithium thứ cấp thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN; yêu cầu về kỹ thuật; phương pháp thử; yêu cầu về quản lý; trách nhiệm của doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến Pin lithium. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc được quy định trong Danh mục nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/08/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

12/07/2019

Đã xem

33709 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

12/07/2019

Đã xem

33709 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn

Ngày nhập

12/07/2019

Đã xem

33709 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com