Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ngày đăng: 16:31 15-02-2019 | 9928 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp có hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; thu xem chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, , ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số quy định liên quan đến: nội dung thông tin trên trên dịch vụ phát thanh truyền hình quảng bá, trả tiền; điều kiện và thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thành truyền hình trả tiền và theo yêu cầu trên mạng Internet; kênh chương trình nước ngoài (quảng cáo, biên tập, …). Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; thu xem chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

CV xin ý kiến DN, HH

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo 2 Nghị định sửa đổi Nghị định 06 về phát thanh truyền hình

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

Bản giải trình của BTTTT đối với ý kiến góp ý

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

Phiên bản 3

DT NĐ sửa đổi NĐ 06/2016 update ngày 13.2.19

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

Bản giải trình, tiếp thu Dự thảo

Ngày nhập

15/02/2019

Đã xem

9928 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com