Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Ngày đăng: 16:28 26-11-2019 | 15376 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảoquy định về: đối tượngđiều kiện kinh doanhhồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phépquyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành, nghề biểu diễn nghệthuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu và lưu hànhbản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức có hoạt động liên quan đến những hoạt động nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo vàTờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày13/12/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

26/11/2019

Đã xem

15376 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

26/11/2019

Đã xem

15376 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

26/11/2019

Đã xem

15376 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com