Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới

Ngày đăng: 08:42 20-01-2021 | 1102 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp kinh doanh vận tải,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/02/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Đề cương Nghị định cấp giấy phép hoạt động đường bộ qua lại biên giới

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Đề cương NĐ về cấp giấy phép hoạt động vận tải qua lại biên giới

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Đánh giá tác động thủ tục hành chính (ASEAN và GMS)

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Đánh giá tác động thủ tục hành chính (Việt - Lào)

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Đánh giá tác động thủ tục hành chính (Việt -Campuchia)

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Đánh giá tác động thủ tục hành chính (Việt - Trung)

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Đánh giá tác động thủ tục hành chính (CLV)

Ngày nhập

20/01/2021

Đã xem

1102 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com