Tin mới nhất

Báo cáo: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra

Thứ Năm 15:16 08-04-2021

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay đã gây ra tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Việt…

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020”

Thứ Ba 15:30 12-01-2021

Bắt đầu từ năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho ra đời Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh. Đây là hoạt động thường niên của VCCI nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi năm. Trên cơ…

Báo cáo “Hành trình chuyển đổi: Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam – Dịch vụ đánh giá sự phù hợp”

Thứ Tư 16:18 23-12-2020

Làm thế nào để cung ứng các dịch vụ công cho mọi người dân và doanh nghiệp với chất lượng và chi phí hợp lý luôn là thách thức đối với mọi chính quyền các quốc gia. Đi cùng với đó có rất nhiều quan điểm, cách tiếp cận và…

Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một của quốc gia

Thứ Ba 09:54 03-11-2020

Công nghệ thông tin đang được ứng dụng ngày một phổ biến trong giải quyết thủ tục hành chính ở Việt Nam, đặc biệt là các thủ tục về thương mại và vận tải quốc tế. Việc xây dựng và vận hành Cơ chế MCQG có thể xem là một…

Báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Tư 16:49 23-09-2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức của biến đổi khí hậu (BĐKH) với sự gia tăng của nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã…

BÁO CÁO CHỒNG CHÉO PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

Thứ Hai 10:58 24-02-2020

BÁO CÁO CHỒNG CHÉO PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH Thời gian gần đây, hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta dần được hoàn thiện và có những bước tiến đáng kể trong tư duy quản lý và cách thức thiết kế chính sách. Những đạo…

Kinh doanh tại Việt Nam – Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thứ Năm 13:57 19-12-2019

Báo cáo này là bức tranh về môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ cuộc điều tra doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây có thể xem là một trong những Báo cáo đầu tiên đưa ra đánh giá về môi trường kinh…

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ – Góc nhìn từ doanh nghiệp

Thứ Ba 13:12 17-12-2019

Ấn phẩm này phác hoạ bức tranh thực tiễn về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2019, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về việc các bộ ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết…

TÓM TẮT KIẾN NGHỊ SƠ BỘ TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NỮ TẠI VIỆT NAM

Thứ Hai 11:11 25-03-2019

  Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ ngày 21 tháng 11 năm 2017 giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu hỗ trợ các cơ quan Việt Nam đạt được các mục…

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018

Thứ Ba 14:40 15-01-2019

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Sáng kiến này được bắt đầu từ đầu…