VCCI_Góp ý lần thứ hai Dự thảo Thông tư về đăng ký thuốc gia công

Thứ Sáu 15:27 26-04-2019

Kính gửi: Cục Quản Lý Dược – Bộ Y Tế

Trả lời Công văn số 25/GM-QLD của Bộ Y Tế về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư về đăng ký lưu hành thuốc gia công (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có ý kiến sau:

Ngày 25/02/2019, VCCI đã có Công văn số 0287/PTM-PC về việc góp ý Dự thảo lần thứ nhất Thông tư quy định về đăng ký gia công thuốc. Qua rà soát, Dự thảo lần thứ hai vẫn chưa tiếp thu các ý kiến góp ý của VCCI trong Công văn 0287. Đây là một thủ tục hành chính mới và cần tuân thủ các quy định về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết và các yếu tố thành phần nhằm bảo đảm kiểm soát thủ tục hành chính. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu các ý kiến góp ý trên.

VCCI  xin gửi kèm Công văn 0287/PTM-PC để Quý Cơ quan nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.