VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác sử dụng dữ liệu môi trường

Thứ Ba 15:50 12-11-2019

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 12178/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về trường hợp không phải nộp phí

Điểm a khoản 2 Điều 1 Dự thảo quy định cơ quan nhà nước khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường trong trường hợp “thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận” không phải nộp phí.

Quy định này là chưa phù hợp, bởi cơ quan nhà nước không phải là chủ thể kinh doanh, vì vậy các hoạt động của đối tượng này sẽ là “không vì mục đích lợi nhuận”. Để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “không vì mục đích lợi nhuận” trong quy định trên.

  1. Về tổ chức thu và người nộp phí

Khoản 1 Điều 2 Dự thảo quy định về các tổ chức thu phí (Tổng cục Môi trường; các cơ quan được các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nhưng lại không quy định cụ thể các cơ quan nào sẽ thu phí loại nào, trong khi có rất nhiều dữ liệu về môi trường quy định tại Phụ lục.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ vấn đề này.

  1. Về dữ liệu về môi trưởng quy định tại Phụ lục

Khoản 4 Điều 4 Nghị định 73/2017/NĐ-CP[1] liệt kê các thông tin, dữ liệu về môi trường, tuy nhiên đối chiếu với các loại tài liệu về dữ liệu về môi trường quy định tại Phụ lục đính kèm Dự thảo này nhận thấy:

  • Có nhiều thông tin, dữ liệu về môi trường quy định tại Nghị định 73/2017/NĐ-CP không được thể hiện trong Phụ lục này. Không rõ những dữ liệu thông tin về môi trường có trong Nghị định 73 nhưng lại không có trong Phụ lục được cung cấp miễn phí hay là không được cung cấp?
  • Các dữ liệu về môi trường quy định tại Phụ lục Dự thảo không rõ thuộc loại dữ liệu nào quy định tại Điều 4 Nghị định 73.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo giải trình những vấn đề trên.

  1. Về các mức phí

VCCI đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp – những đối tượng chịu sự tác động của Dự thảo, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. VCCI sẽ tiếp tục chuyển những phản hồi sau (nếu có).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường