VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Thứ Sáu 16:30 22-10-2021

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 11700/BTC-CST ngày 13/10/2021 của quý Bộ đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoan nghênh đề xuất của Bộ Tài chính và thống nhất với chính sách gia hạn này để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước do những tác động tiêu cực nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài việc đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế, phí, dẫn dắt sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành công nghiệp này tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động trực tiếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc duy trì sản xuất ô tô thành công tại Việt Nam cũng tiếp tục là cơ hội cho việc chuyển giao dần dần các công nghệ đa dạng, tiên tiến liên quan đến công nghiệp ô tô. Bên cạnh đó, nhu cầu sản xuất mới, sửa chữa các phương tiện phục vụ cho an ninh, quốc phòng với số lượng khá lớn và đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật ngày càng cao, chỉ có ngành công nghiệp ô tô phát triển mới có thể đáp ứng được.

Chính vì có vai trò và tầm quan trọng như vậy nên Nhà nước ta có rất nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước, đặc biệt khi các doanh nghiệp gặp khó khăn. Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã thực hiện năm 2020, Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP đối với chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP).

Tuy nhiên, từ thực tế doanh nghiệp đang còn gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, chúng tôi đề nghị xem xét kéo dài thời gian hỗ trợ, gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế trong năm 2021 thêm ít nhất ba tháng để hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn nữa. Rất mong quý Bộ cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Các văn bản liên quan