VCCI_Góp ý các Dự thảo Thông tư về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt - VIB OnlineVIB Online

VCCI_Góp ý các Dự thảo Thông tư về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thứ Năm 13:47 14-01-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 16120/BTC-CST và Công văn số 16121/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý các Dự thảo Thông tư liên quan đến phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

Dự thảo đã giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt từ 8% xuống còn 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2021. Mức giảm này dự đoán sẽ hỗ trợ đáng kể cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trong giai đoạn ảnh hưởng bị dịch Covid 19.

Khoản 3 Điều 1 Dự thảo quy định “trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC” tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định “doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được hoạch toán khoản tiền phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp vào chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”. Trong khi đó, đây là quy định về kê khai, nộp phí theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 295/2016/TT-BTC.

Như vậy, theo quy định tại Dự thảo thì đang không rõ doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có được hoạch toán tiền phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp vào chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Để đảm bảo tính hợp lý và minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định “doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được hoạch toán khoản tiền phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp vào chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp” vào Điều 1 Dự thảo.

  1. Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia là phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tế.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với các Dự thảo Thông tư liên quan đến phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.