Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu”

Thời gian tổ chức Từ 14-05-2024 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công Thương

Lĩnh vực

Bộ Công Thương

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP). Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: nguyên tắc điều hành, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu; giá bán xăng dầu tối đa; quỹ bình ổn giá xăng dầu; hệ thống kinh doanh xăng dầu; tỷ lệ sở hữu vật chất kinh doanh; điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh (kinh nghiệm, năng lực thực hiện tổng nguồn xăng dầu, kho chứa);…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức hội thảo:

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 13/5/2024 tại link https://bit.ly/Hoithaoxangdau.

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài viết này.

Trân trọng cảm ơn.