Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Chất lượng của quy định và sự thuận lợi của môi trường kinh doanh”

Thời gian tổ chức Từ 11-11-2022 08:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

Lĩnh vực

Các vấn đề chung về doanh nghiệp

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các chính sách cắt giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi một loạt quy định mâu thuẫn, chồng chéo để tháo gỡ các “điểm nghẽn” của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng vướng mắc, bất cập khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Điều này một phần xuất phát từ chất lượng của các văn bản pháp luật chưa thực sự tốt, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thực thi.

Để nhận diện các vấn đề và tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng của văn bản pháp luật về kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo:

CHẤT LƯỢNG CỦA QUY ĐỊNH VÀ SỰ THUẬN LỢI CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thời gian: 08h30 – 11h30, thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform).

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của Quý đại biểu. Mọi tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới đây.

Trân trọng cảm ơn.


Toàn văn báo cáo: http://vibonline.com.vn/file-c-users-admin-downloads-22-9-29-thong-tu-cong-van-print-final-pdfg-cua-thong-tu-cong-van-voi-hieu-qua-cua-cai-cach-che.html

Để công tác tổ chức được thuận lợi, vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 11/11/2022 tại:

  • Đường link rút gọn: https://bit.ly/chatluongquydinhkinhdoanh

Thông tin liên hệ: Ban Pháp chế – VCCI,

ĐT: 024.6683.6545, Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com