Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Ngày đăng: 17:44 10-04-2023 | 904 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và phụ lục được đăng tải dưới bài viết này – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/4/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Bảng so sánh các quy định pháp luật

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Biểu mẫu đánh giá tác động

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

904 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com