Theo dõi (11)

Đề nghị xây dưng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày đăng: 18:51 30-11-2017 | 20372 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động đầu tư, thành lập, tổ chức doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của Dự thảo.

Phiên bản 1

Báo cáo giải trình, tiếp thu góp ý

Ngày nhập

30/11/2017

Đã xem

20372 lượt xem

Báo cáo đánh giá thực trạng

Ngày nhập

30/11/2017

Đã xem

20372 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

30/11/2017

Đã xem

20372 lượt xem

Đề cương Luật

Ngày nhập

30/11/2017

Đã xem

20372 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

30/11/2017

Đã xem

20372 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com