Theo dõi (1)

Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải và Thông tư sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải

Ngày đăng: 09:21 18-10-2018 | 14696 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải; bảo trì công trình hàng hải,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư  quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải Thông tư sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo này quy định về định nghĩa công trình hàng hải, các tiêu chí về giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm hàng hải; bổ sung các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý. Dự kiến các văn bản này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải; bảo trì công trình hàng hải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/10/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi TT 52 về bảo trì công trình hàng hải

Ngày nhập

18/10/2018

Đã xem

14696 lượt xem

Ngày nhập

18/10/2018

Đã xem

14696 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com