Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Ngày đăng: 10:12 14-04-2023 | 591 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các chức danh nhân viên đường sắt, tiêu chuẩn đối với các chức danh nhân viên đường sắt; sửa đổi quy định về thủ tục cấp phép lái tàu, sát hạch… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị.

 Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/4/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Bảng so sánh các quy định pháp luật

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Bảng tiếp thu giải trình

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Báo cáo tiếp thu giải trình thẩm định

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Hồ sơ đánh giá tác động thủ tục hành chính

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Thẩm định hồ sơ trình

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

17/04/2023

Đã xem

591 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com