Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày đăng: 16:55 09-09-2022 | 1160 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến quy định về: Các thủ tục, tiêu chuẩn của giám định viên tư pháp; phương thức lựa chọn cá nhân, tổ chức thực hiện giám định; quy trình thực hiện và các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức giám định tư pháp, các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đầu tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1160 lượt xem

Phụ lục biểu mẫu góp ý Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1160 lượt xem

Phụ lục số I II III IV V VI

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1160 lượt xem

Công văn VCCI lấy ý kiến các doanh nghiệp

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1160 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com