Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi

Ngày đăng: 13:57 01-10-2019 | 29063 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi,

Phạm vi điều chỉnh

Kê khai trong chăn nuôi; việc chỉ định đơn vị đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo hoặc cấy truyền phôi cho gia súc; khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; quản lý hoạt động chăn nuôi ong mật

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: kê khai trong hoạt động chăn nuôi; yêu cầu và trình tự chỉ định đơn vị đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo hoặc cấy truyền phôi cho gia súc; khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; quản lý hoạt động chăn nuôi ong mật… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về hoạt động chăn nuôi

Ngày nhập

03/01/2020

Đã xem

29063 lượt xem

Dự thảo Thông tư về hoạt động chăn nuôi

Ngày nhập

03/01/2020

Đã xem

29063 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Thông tư về hoạt động chăn nuôi

Ngày nhập

03/01/2020

Đã xem

29063 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com