Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng,, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài

Ngày đăng: 17:09 04-04-2018 | 3697 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức tín dụng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

ngân hàng, tổ chức tín dụng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: thay đổi các quy định về hồ sơ đề nghị vay vốn, mức cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay; bãi bỏ các quy định về trích lập và xử lý rủi ro, trách nhiệm của tổ chức tín dụng; bổ sung quy định về chế độ báo cáo của các tổ chức tín dụng Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tín dụng có hoạt động cho vay đầu tư ra nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/4/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế cho Thông tư 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thay thế TT 10/2006/TT-NHNN

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

3697 lượt xem

Các quy định được sửa đổi trong TT thay thế

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

3697 lượt xem

Tóm tắt dự thảo và gợi ý góp ý

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

3697 lượt xem

Góp ý của Ngân hàng SHB

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

3697 lượt xem

Góp ý của Ngân hàng BIDV

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

3697 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com