Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Ngày đăng: 16:37 11-03-2022 | 1569 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan thực hiện kiểm tra; Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn; Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo, thực hiện phép đo; Tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia; Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm: Kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu, trong sản xuất, trên thị trường hoặc trong sử dụng; Kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. 

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. Do thời gian góp ý RẤT GẤP, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/3/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Ngày nhập

11/03/2022

Đã xem

1569 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Ngày nhập

11/03/2022

Đã xem

1569 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com