Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TTBGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày đăng: 10:17 17-11-2023 | 913 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải và dịch vụ truyền dữ liệu.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TTBGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô; vận tải hành khách theo tuyến cố định (tiêu chí thiết lập tuyến, số lượng tuyến khai thác, quản lý tuyến); trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải và dịch vụ truyền dữ liệu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/11/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Bảng so sánh quy định pháp luật

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Báo cáo thẩm định

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định ý kiến góp ý

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

17/11/2023

Đã xem

913 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com