Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Ngày đăng: 10:56 28-08-2020 | 2369 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, ,

Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung một số sản phẩm thuốc nổ, kíp nổ ; sửa đổi một số thông số kỹ thuật của một số sản phẩm ; loại khỏi Danh mục thuốc nổ senatel powersplit, dây dẫn tín hiệu conectadet

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến bổ sung một số sản phẩm thuốc nổ, kíp nổ[1]; sửa đổi một số thông số kỹ thuật của một số sản phẩm[2]; loại khỏi Danh mục thuốc nổ senatel powersplit, dây dẫn tín hiệu conectadets. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Danh sách các sản phẩm được bổ sung gồm: thuốc nổ bột không có TNT, thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng, kíp nổ vi sai phi điện xuống lỗ; kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ, kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ, kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)

[2] Danh sách các sản phẩm được sửa đổi gồm: thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên, thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ, thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ; thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ; kíp nổ điện số 8; kíp nổ điện vi sai; kíp nổ điện vi sai an toàn; kíp nổ vi sai an toàn Carrick-8; kíp vi sai phi điện MS ; kíp vi sai phi điện nổ chậm LP; kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan; dây nổ chịu nước; Trinitrotoluen (TNT)

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT sửa đổi Danh mục vật liệu nổ công nghiệp

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2369 lượt xem

DTTT sửa đổi Danh mục vật liệu nổ công nghiệp

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2369 lượt xem

Phiên bản 2

DTTT sua doi TT 13.2018 ve quan ly, sd vat lieu no, tien chat thuoc no

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2369 lượt xem

To trinh DTTT sua doi TT 13.2018 ve quan ly, sd vat lieu no, tien chat thuoc no

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2369 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com