Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức quản lý Đề án 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Ngày đăng: 09:28 05-05-2021 | 1256 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

           Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý Đề án 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

          Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

          Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

           Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

           Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

           Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

           Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

           Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày nhập

05/05/2021

Đã xem

1256 lượt xem

Tóm tắt giải trình Dự thảo Thông tư hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày nhập

05/05/2021

Đã xem

1256 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com