Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Ngày đăng: 15:16 28-08-2017 | 2957 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; quản lý về tài nguyên nước; cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp - phát triển nông thôn liên quan đến quản lý khoáng sản, tài nguyên nước; các cơ quan đơn vị khác có liên quan; Tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông; được phép hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, khoáng sản khác; Tổ chức, đơn vị liên quan đến các hoạt động: (i) Nạo vét, cải tạo, mở mới, nâng cấp luồng, lạch, tuyến giao thông thủy;(ii) Kè bờ, chỉnh trị sông; xây dựng công trình thủy trên sông; cải tạo cảnh quan, phát triển các vùng đất ven sông;(iii) Xây dựng công trình thủy (cầu, cảng sông, bến tàu, phà tiếp nhận tàu).,

Phạm vi điều chỉnh

các yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, các khoáng sản khác trên sông và trong lòng hồ; hoạt động bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (mở mới, nạo vét duy tu, cải tạo nâng cấp luồng lạch, tuyến giao thông thủy; kè bờ, chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan, phát triển các vùng đất ven sông) và các hoạt động xây dựng công trình thủy (cầu, cảng sông, bến tàu, phà tiếp nhận tàu); trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận các dự án đầu tư có liên quan đến các hoạt động trên.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2957 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com