Dự thảo Thông tư quy định vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia

Ngày đăng: 15:14 03-11-2017 | 19158 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sử dụng đường sắt để chở người hoặc chở hàng.,

Phạm vi điều chỉnh

Mua bán vé tàu, vận chuyển hành lý, bồi thường và miễn trách nhiệm bồi thường hành lý,...

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Thẩm định Thông tư

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Báo cáo tác động

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Báo cáo tổng kết thông tư 78

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Dự thảo thông tư

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Thẩm định của pháp chế cục ĐS

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Tổng hợp ý kiến góp ý thẩm định

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

19158 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com