Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ngày đăng: 10:33 19-05-2021 | 1953 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định: xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình (tuyển chọn, xét giao trực tiếp, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ); tổ chức thực hiện nhiệm vụ (ký hợp đồng, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ); thực hiện và quản lý dự án đầu tư phát triển sản phẩm quốc gia

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định: xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình (tuyển chọn, xét giao trực tiếp, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ); tổ chức thực hiện nhiệm vụ (ký hợp đồng, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ); thực hiện và quản lý dự án đầu tư phát triển sản phẩm quốc gia. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 8/6/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1953 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1953 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1953 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com