Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

Ngày đăng: 17:41 21-03-2024 | 337 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu xây dựng với chung cư mini; thủ tục chứng minh đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng nhà chung cư; quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; các mẫu hợp đồng về nhà ở… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bất động sản; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý nhà chung cư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

337 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

337 lượt xem

Phụ lúc 1, 2, 3

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

337 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

337 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

337 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com