Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch

Ngày đăng: 17:44 27-12-2021 | 1201 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực du lịch,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về nội dung chế độ báo cáo, kỳ báo cáo, thời hạn, phương thức gửi báo cáo, cơ quan nhận báo cáo

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nội dung chế độ báo cáo, kỳ báo cáo, thời hạn, phương thức gửi báo cáo, cơ quan nhận báo cáo. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. Do thời hạn góp ý RẤT GẤP, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (gửi trước bản mềm qua email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1201 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 1

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1201 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 2

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1201 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com