Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của NHNN cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi

Ngày đăng: 16:00 18-06-2018 | 2915 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác liên quan đến quy trình chuyển đổi ngoại tệ của các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn quy trình bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ cho các Dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của NHNN cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quy trình thực hiện chuyển đổi ngoại tệ, chế độ báo cáo và trách nhiệm các bên đối với việc chuyển đổi ngoại tệ của dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác liên quan đến quy trình chuyển đổi ngoại tệ của các dự án nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các phụ lục đính kèm được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 04/07/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

[1] Thay thế Quyết định 218/2002/QĐ-NHNN ngày 22/3/2002 của Thống đốc NHNN về việc quy định quy trình chuyển đổi đồng Việt Nam thành Đô la Mỹ và chuyển ra nước ngoài cho các dự án được Chính phủ bảo lãnh và cam kết.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/06/2018

Đã xem

2915 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo thông tư

Ngày nhập

18/06/2018

Đã xem

2915 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com