Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày đăng: 15:59 11-08-2021 | 2929 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

một số nội dung về hóa đơn điện tử (lập và áp dụng hóa đơn, nội dung hóa đơn, điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử…); hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử (lập và áp dụng hóa đơn, nội dung hóa đơn, điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử…); hướng dẫn xử lý chuyển tiếp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ

Ngày nhập

11/08/2021

Đã xem

2929 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Ngày nhập

11/08/2021

Đã xem

2929 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com