Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch chuyển khẩu hàng hoá

Ngày đăng: 16:18 13-09-2019 | 13224 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển khẩu hàng hoá.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

         Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch chuyển khẩu hàng hoá (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảoquy định về: nguyên tắc thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch chuyển khẩu hàng hoá; trách nhiệm của ngân hàng trong việc kiểm soát luồng ngoại tệ chuyển ra – vào lãnh thổ Việt Nam; trách nhiệm của thương nhân và các hành vi bị cấm trong việc xuất trình chứng từ khi mua, thanh, chuyển tiền phục vụ hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển khẩu hàng hoá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Bản thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

13224 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

13224 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

13224 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com