Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày đăng: 17:56 21-06-2021 | 1804 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, quản lý nhà ở xã hội,

Phạm vi điều chỉnh

lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thấu; điều kiện, tiêu chí xét duyệt trúng thầu; phương pháp xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; chính sách hỗ trợ và hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP[1] và Nghị định 49/2021/NĐ-CP[2] về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thấu; điều kiện, tiêu chí xét duyệt trúng thầu; phương pháp xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; chính sách hỗ trợ và hợp đồng mua bán nhà ở xã hội…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, quản lý nhà ở xã hội.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

[2] Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn các Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

1804 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn các Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

1804 lượt xem

Phụ lục I Dự thảo Thông tư hướng dẫn các Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

1804 lượt xem

Phụ lục II Dự thảo Thông tư hướng dẫn các Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

1804 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com