Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá về Quy tắc đạo đức của thẩm định viên; Cơ sở giá trị trong thẩm định giá; Phạm vi công việc thẩm định giá; Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá

Ngày đăng: 11:55 16-12-2022 | 1014 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá về Quy tắc đạo đức của thẩm định viên; Cơ sở giá trị trong thẩm định giá; Phạm vi công việc thẩm định giá; Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá. (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các tiêu chuẩn thẩm định giá về quy tắc đạo đức của thẩm định viên; nội dung phạm vi công việc, phương pháp thẩm định giá; cơ sở giá trị trong thẩm định giá dựa trên giá thị trường, giá trị đầu tư, giá trị thanh lý,…; yêu cầu, nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá; lưu trữ hồ sơ thẩm định giá. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Thẩm định giá

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1014 lượt xem

Tiêu chuẩn thẩm định giá về phạm vi công việc

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1014 lượt xem

Tiêu chuẩn về Báo cáo

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1014 lượt xem

Tiêu chuẩn về cơ sở giá trị

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1014 lượt xem

Tiêu chuẩn về đạo đức

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1014 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com