Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Ngày đăng: 10:46 01-02-2023 | 674 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin,...) và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA, E-UTRA gồm máy điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: điều kiện môi trường; yêu cầu kỹ thuật; phương pháp đo đối với công suất, mặt nạ phổ phát xạ, phát xạ, độ chọn lọc kênh, đặc tính, độ nhạy, chức năng của các thiết bị thu, phát tín hiệu. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin,…) và các tổ chức đánh giá sự phù hợp thiết bị nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/02/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

674 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

674 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

674 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

674 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com