Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Ngày đăng: 17:24 05-11-2021 | 1755 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp xây dựng, đầu tư dự án xây dựng đường bộ.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định định mức công tác thu phí đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ có thu phí, dự án thu phí điện tử không dừng, gồm định mức dự toán công tác trực tiếp thu phí, định mức chi phí gián tiếp phục vụ thu phí...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định định mức công tác thu phí đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ có thu phí, dự án thu phí điện tử không dừng, gồm định mức dự toán công tác trực tiếp thu phí, định mức chi phí gián tiếp phục vụ thu phí…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp xây dựng, đầu tư dự án xây dựng đường bộ.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT ban hành định mức phí dịch vụ đường bộ

Ngày nhập

05/11/2021

Đã xem

1755 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành định mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ

Ngày nhập

05/11/2021

Đã xem

1755 lượt xem

Dự thảo Tờ trình ban hành định mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ

Ngày nhập

05/11/2021

Đã xem

1755 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com