Theo dõi (1)

Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) truy xuất nguồn gốc – yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ngày đăng: 09:08 28-11-2019 | 41796 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) truy xuất nguồn gốc – yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảoquy địnhcác yêu cầu về: cơ cấu, nguồn lực, thông tin, quá trình thực hiện hoạt chứng nhận,hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với tổ chức chứng nhận. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày13/12/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

41796 lượt xem

Dự thảo

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

41796 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com