Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng: 13:39 20-10-2020 | 1464 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp lớn và đặc biệt lớn,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung nhóm các doanh nghiệp có quy mô đặc biệt lớn theo hướng doanh thu từ 6.000 tỷ đồng trở lên và số lao động trên 3.000 người; sửa đổi nhóm các doanh nghiệp lớn theo hướng quy mô từ 100 tỷ đồng và số lao động từ 200 người trở lên nhưng không thuộc nhóm quy mô đặc biệt lớn,sửa đổi cách tính với tiêu chí chi cho nghiên cứu phát triển, bổ sung cách xác định các nội dung chi cho R&D

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung nhóm các doanh nghiệp có quy mô đặc biệt lớn theo hướng doanh thu từ 6.000 tỷ đồng trở lên và số lao động trên 3.000 người; sửa đổi nhóm các doanh nghiệp lớn theo hướng quy mô từ 100 tỷ đồng và số lao động từ 200 người trở lên nhưng không thuộc nhóm quy mô đặc biệt lớn; sửa đổi cách tính với tiêu chí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) với doanh nghiệp có quy mô lớn và đặc biệt lớn; bổ sung cách xác định các nội dung chi cho R&D. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp lớn và đặc biệt lớn.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế cho Quyết định 19/2015//QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Phiên bản 1

DT Quyết định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày nhập

20/10/2020

Đã xem

1464 lượt xem

Tờ trình DTQĐ về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày nhập

20/10/2020

Đã xem

1464 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com