Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định phê duyệt về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 16:52 25-08-2021 | 1199 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp khai thác, kinh doanh thủy sản; thức ăn thủy sản, chăn nuôi; nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; kinh doanh phân bón; giống cây trồng, giống vật nuôi; các dịch vụ khảo nghiệm,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề: khai thác, kinh doanh thủy sản; thức ăn thủy sản, chăn nuôi; nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; kinh doanh phân bón; giống cây trồng, giống vật nuôi; các dịch vụ khảo nghiệm...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh[1] trong các ngành nghề: khai thác, kinh doanh thủy sản; thức ăn thủy sản, chăn nuôi; nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã[2]; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; kinh doanh phân bón; giống cây trồng, giống vật nuôi; các dịch vụ khảo nghiệm…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong các ngành nghề trên.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Báo cáo được đăng tải trên trang web này – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bao gồm: các thủ tục hành chính, yêu cầu điều kiện, chế độ báo cáo, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, kiểm tra chuyên ngành

[2] Thuộc các phụ lục của Công ước CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTQĐ cắt giảm quy định HĐKD của Bộ NNPTNT

Ngày nhập

25/08/2021

Đã xem

1199 lượt xem

Dư thảo Quyết định cắt giảm quy định HĐKD của Bộ NNPTNT

Ngày nhập

25/08/2021

Đã xem

1199 lượt xem

Dự thảo Tờ trình cắt giảm quy định HĐKD của Bộ NNPTNT

Ngày nhập

25/08/2021

Đã xem

1199 lượt xem

Báo cáo DTQĐ cắt giảm quy định HĐKD của Bộ NNPTNT

Ngày nhập

25/08/2021

Đã xem

1199 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com