Theo dõi (1)

Quyết định thay thế Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyết khích phát triển

Ngày đăng: 15:27 25-09-2020 | 2545 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công nghệ cao và/hoặc sản phẩm công nghệ cao,

Phạm vi điều chỉnh

công nghệ cao được khuyến khích đầu tư; sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định về phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo dự kiến bổ sung thêm một số công nghệ mới như chuỗi khối; mạng thế hệ sau; robot tiên tiến; công nghệ lượng tử… và một số sản phẩm công nghệ cao như sản phẩm ứng dụng công nghệ chuỗi khối; mô đun; thiết bị, phần mềm mạng thế hệ sau; máy điện toán… Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công nghệ cao và/hoặc sản phẩm công nghệ cao.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các Tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế các Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTQĐ phê duyệt Danh muc công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2545 lượt xem

DTQĐ phê duyệt Danh muc công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2545 lượt xem

DT Danh muc công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2545 lượt xem

Tờ trình DTQĐ phê duyệt Danh muc công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2545 lượt xem

Báo cáo DTQĐ phê duyệt Danh muc công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2545 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com