Dự thảo Nghị quyết về phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày đăng: 16:32 01-10-2020 | 867 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện; phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí đối với đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Báo cáo tác động được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin yk DTNQ về phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

Đề xuất về DTNQ về phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

DTNQ sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

DTNQ về phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của DTNQ sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

Báo cáo tác động DTNQ về phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

Tờ trình DTNQ về phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày nhập

01/10/2020

Đã xem

867 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị quyết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com