Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP về Sở Giao dịch hàng hóa

Ngày đăng: 10:14 29-08-2017 | 2811 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Sở giao dịch hàng hoá, thành viên môi giới, thành viên kinh doanh,..,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa như: Danh mục hàng hóa được phép giao dịch; Điều kiện thành lập; Hạn mức giao dịch; Mua bán hàng hóa ở nước ngoài; và các thủ tục hành chính.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2811 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP về Sở Giao dịch hàng hóa

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2811 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com