Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Ngày đăng: 18:17 05-01-2022 | 3606 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung quy định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ; thời hạn sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng chợ; về tài sản kết cấu hạ tầng chợ...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ; thời hạn sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng chợ; về tài sản kết cấu hạ tầng chợ…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, Nghị định 114/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2003/NĐ-CP

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Ngày nhập

05/01/2022

Đã xem

3606 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Ngày nhập

05/01/2022

Đã xem

3606 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Ngày nhập

05/01/2022

Đã xem

3606 lượt xem

Ngày nhập

05/01/2022

Đã xem

3606 lượt xem

quản lý chợ

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com