Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP)

Ngày đăng: 15:45 14-05-2020 | 6353 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp phát hành trái phiếu (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các ngân hàng…), các đơn vị tư vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo lãnh phát hành TPDN, đơn vị đại diện người sở hữu TPDN, doanh nghiệp có liên quan khác,

Phạm vi điều chỉnh

Phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) – thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng: chỉ cho phép các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua và giao dịch TPDN riêng lẻ; yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải có tổ chức tư vấn và chỉ định người đại diện sở hữu khi phát hành TPDN; bổ sung quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo, cơ chế giám sátxử lý vi phạm…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phát hành trái phiếu (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các ngân hàng…), các đơn vị tư vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo lãnh phát hành TPDN, đơn vị đại diện người sở hữu TPDN, doanh nghiệp có liên quan khác.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/6/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

6353 lượt xem

Dự thảo Nghị định phát hành và giao dịch trái phiếu DN

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

6353 lượt xem

Tờ trình dự thảo

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

6353 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

6353 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com