Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Ngày đăng: 10:18 26-02-2018 | 2963 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Đối tượng được bảo lãnh, người bảo lãnh, người nhận bảo lãnh; cơ quan tổ chức, cá nhân có lien quan trong quá trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, bao gồm: Thẩm định, phê duyệt và cấp bảo lãnh Chính phủ; Quản lý bảo lãnh Chính phủ; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chí tiết dự thảo.

Phiên bản 1

DT ND về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Ngày nhập

26/02/2018

Đã xem

2963 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com