Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày đăng: 11:16 12-04-2022 | 1150 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng: thủ tục đăng ký văn bản IDERA; thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với tàu bay; thủ tục sửa đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các quyền đối với tàu bay. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảocác tài liệu khác được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/4/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.3577.1459;

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định 68/2015/NĐ-CP; Nghị định 92/2016/NĐ-CP; Nghị định 05/2021/NĐ-CP.

Phiên bản 1

VCCI lyk Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Tờ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Đánh giá tác động Nghị định 05/2021/NĐ-CP

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Đánh giá tác động Nghị định 68/2015/NĐ-CP

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Đánh giá tác động Nghị định 92/2016/NĐ-CP

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

So sánh Dự thảo với Nghị định 68/2015/NĐ-CP

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

So sánh Dự thảo với Nghị định 92/2016/NĐ-CP

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

So sánh Dự thảo với Nghị định 05/2021/NĐ-CP

Ngày nhập

12/04/2022

Đã xem

1150 lượt xem

kinh doanh hàng không dân dụng

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com