Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường, và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 09:58 12-11-2020 | 2136 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đo lường; các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

phê duyệt mẫu với phương tiện đo nhóm 2 theo hướng chuyển sang thực hiện sau thông quan; sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xử lý hàng nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 86/2012/NĐ-CP[1] và Nghị định 74/2018/NĐ-CP[2] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về phê duyệt mẫu với phương tiện đo nhóm 2 theo hướng chuyển sang thực hiện sau thông quan; sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xử lý hàng nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đo lường; các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

[2] Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

Ngày nhập

23/11/2020

Đã xem

2136 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

Ngày nhập

23/11/2020

Đã xem

2136 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

Ngày nhập

23/11/2020

Đã xem

2136 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com