Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Ngày đăng: 14:39 09-06-2020 | 3093 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán,

Phạm vi điều chỉnh

chủ thể hoạt động thương mại điện tử, quản lý hoạt động thương mại điện tử, hình thức họat động, ngôn ngữ thể hiện, trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến bổ sung quy định về chủ thể của hoạt động TMĐT; cơ chế quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài; sửa đổi quy định về: hình thức hoạt động của sàn giao dịch TMĐT; công khai thông tin hàng hóa, người mua trên sàn TMĐT; yêu cầu về ngôn ngữ thể hiện điều kiện giao dịch chung và trách nhiệm của các đơn vị cung cấp sàn giao dịch TMĐT. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/06/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định về thương mại điện tử

Ngày nhập

09/06/2020

Đã xem

3093 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

09/06/2020

Đã xem

3093 lượt xem

Đề cương sửa đổi Nghị định

Ngày nhập

09/06/2020

Đã xem

3093 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

09/06/2020

Đã xem

3093 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

09/06/2020

Đã xem

3093 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com