Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Ngày đăng: 09:17 14-07-2021 | 3031 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung quy định về các trường hợp miễn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; thời hạn và trường hợp miễn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu; sửa đổi quy định về tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về các trường hợp miễn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; thời hạn và trường hợp miễn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu; sửa đổi quy định về tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất.… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3031 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3031 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3031 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3031 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com