Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Ngày đăng: 17:41 28-06-2021 | 1634 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, cá nhân sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và có hoạt động trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ,

Phạm vi điều chỉnh

tự ý sử dụng đất do Nhà nước quản lý, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng đất phân lô, bán nền…; sửa đổi quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả, mức xử phạt với các vi phạm về đảm bảo sự lưu thông dòng chảy, phòng, chống sạt lở, chậm nộp báo cáo định kỳ, các vi phạm về khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ, lập bản đồ, Giấy phép khai thác khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về tự ý sử dụng đất do Nhà nước quản lý, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng đất phân lô, bán nền…; sửa đổi quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả, mức xử phạt với các vi phạm về đảm bảo sự lưu thông dòng chảy, phòng, chống sạt lở, chậm nộp báo cáo định kỳ, các vi phạm về khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ, lập bản đồ, Giấy phép khai thác khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ…. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và có hoạt động trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về xử phạt hành chính đất đai, tài nguyên

Ngày nhập

28/06/2021

Đã xem

1634 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về xử phạt hành chính đất đai, tài nguyên

Ngày nhập

28/06/2021

Đã xem

1634 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về xử phạt hành chính đất đai, tài nguyên

Ngày nhập

28/06/2021

Đã xem

1634 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com