Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày đăng: 16:18 11-08-2021 | 2350 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi theo hướng nâng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm; bổ sung một số hành vi vi phạm về thanh toán, cho vay tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định rõ xử phạt hành vi VPHC nhiều lần, hành vi VPHC có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng nâng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm; bổ sung một số hành vi vi phạm về thanh toán, cho vay tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định rõ xử phạt hành vi VPHC nhiều lần, hành vi VPHC có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ….Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2350 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2350 lượt xem

Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2350 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2350 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2350 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com