Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Ngày đăng: 22:46 04-10-2021 | 2626 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực thủy sản như khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản, sản xuất thức ăn thuỷ sản, tàu cá và hậu cần nghề cá,...,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; thủ tục khảo nghiệm giống thủy sản, cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển), khai thác thủy sản (quản lý hoạt động của tàu cá, hệ thống giám sát tàu cá; cấp, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản); sửa đổi, thay thế các biểu mẫu...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; thủ tục khảo nghiệm giống thủy sản, cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển), khai thác thủy sản (quản lý hoạt động của tàu cá, hệ thống giám sát tàu cá; cấp, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản); sửa đổi, thay thế các biểu mẫu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực thủy sản như khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản, sản xuất thức ăn thuỷ sản, tàu cá và hậu cần nghề cá,…

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 26/2019/NĐ-CP về Luật Thủy sản

Ngày nhập

04/10/2021

Đã xem

2626 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 26/2019/NĐ-CP về Luật Thủy sản

Ngày nhập

04/10/2021

Đã xem

2626 lượt xem

Công văn lấy ý kiến DTNĐ sd, bs NĐ quy định Luật Thủy sản

Ngày nhập

04/10/2021

Đã xem

2626 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com